Útvonal-tervező

Adja meg a címét, települését, országát és mi megtervezük útvonalátCsapatbajnoki szabályzat PDF Nyomtatás E-mail

1. A versenykiírás

A Hajdú-Bihar megyei Tenisz Szövetség (Szövetség) rendezésében kerül sor a megyei I. és II. osztályú tenisz csapatbajnokság (CSB) lebonyolítására.

a) 2011-es szezontól az I. osztályban 8 csapat kerül besorolásra, míg a II. osztályban a nevezések létszámának függvénye az induló csapatok száma.

Az I. osztály versenyrendje az alábbi:
Tavasszal: Alapszakasz (Körmérkőzéses lebonyolítású)
Ősszel: Rájátszás, ahol a az 1-4 helyezettek a bajnoki címért, míg az 5-8 helyezettek a kiesés elkerüléséért játszanak. A végeredményt az alapszakaszból hozott 3 és a rájátszásban lejátszott 2 mérkőzés dönti el.

A II. osztály versenyrendjét a nevező csapatok létszáma dönti el, ahol 7 csapatig körmérkőzéses lebonyolítás, 8 csapattól pedig az I. osztályhoz hasonló rájátszásos rendszer az irányadó. 2014-ben 9 csapat nevezése miatt egy fordulós körmérkőzéses lebonyolítás valósul meg.

A szezon végén az I. osztály 7. és 8. helyezettje kiesik és a II. osztály 1. és 2. helyezettje jut fel az I. osztályba.

b) A találkozók időpontjai és a sorsolás megtalálható a www.tatartc.hu honlapon a Hajdú-Bihar Megyei Tenisz Szövetség menüpont alatt a Megyei I. és II. osztály sorsolás és eredmények fülön belül.

c) Díjazás az év végi közgyűlésen.

2. Résztvevő csapatok és játékosaik

a) Minden csapatban kell lennie legalább 8 nevezett játékosnak. 

b) Egy csapatba vegyesen nevezhető férfi és női játékos is.

c) A megyei CSB-re bárki nevezhető, aki adott évben nem nevez legalább OB III., vagy annál magasabb osztályú csapatba, kivéve azok a versenyzők, akik OB III-as csapatban 7. vagy annál alacsonyabb nevezett rangsorral szerepelnek. Az ilyen játékos, csak a CSB I. osztályába nevezhető. (Amennyiben van olyan játékos, aki benevez a megyei CSB tavaszi szezonjába, majd nyáron -a Szövetség értesítése nélkül- magasabb osztályba is nevez (OB III. 7-tól felfele), az a játékos -adott évtől számítva- 2 évig nem játszhat a megyei CSB-ben)

d) A CSB-re csak olyan játékos nevezhető, akinek az állandó vagy ideiglenes lakcíme Hajdú-Bihar megyében van bejelentve.

3. Igazolások

a) Játékost igazolni csak az őszi félév vége és a tavaszi nevezési határidő, illetve a tavaszi félév vége és az őszi félév nevezési határideje közötti időszakokban lehet.

b) Olyan játékos, aki egyik csapathoz sem volt benevezve korábban, a CSB ideje alatt is bármikor nevezhető azzal a feltétellel, hogy adott találkozóra történő nevezésekor legkésőbb a találkozót megelőző hét vasárnapjáig megtörténik a nevezése.

c) A Szövetségnek a nevezések elbírálásakor joga van felszólítani a nevező csapatkapitányt, hogy új, ranglistával nem rendelkező játékost -az erőviszonyoknak megfelelően- az adott csapat 1-3 helyének valamelyikére sorolja be.

4. Az erősorrend

a) A név szerinti nevezésen a játékosokat a Szövetség által kiadott Hajdú-Bihar Megyei Amatőr Egyéni és Páros Ranglista  (14.pont) szerint kell felsorolni. Adott félév végén új ranglista jelenik meg és az új nevezéseket már e szerint a ranglista szerint kell benyújtani.

b) Olyan játékost, aki az aktuális hivatalos felnőtt magyar ranglistán a legjobb százban van, a nevezési rangsor elejére kell tenni. Amennyiben több ilyen játékos nevezése történik, akkor a helyezések az MTSZ rangsora szerint irányadóak.

5. A találkozók

Két csapat egymás elleni küzdelmét találkozónak nevezzük.

a) A CSB találkozóin a csapatok 6 egyes és 3 páros mérkőzést játszanak.

b) Az egyes (egyéni) mérkőzésekre a név szerinti nevezésben megadottak közül a rendező (Szövetség) által elfogadott egyes (egyéni) erősorrendben kell az adott találkozón a résztvevőket megnevezni. Az egyeseket játszó versenyzők nevét a rendszeresített CSB Mérkőzés Jelentőlapra kell a csapatok kapitányainak felírni, és az ellenfél kapitányának a találkozó kezdésére kijelölt időpontban átadni.
A Jelentőlapra a rendelkezésre álló pályák számára való tekintet nélkül minden egyes (egyéni) mérkőzés résztvevőjét fel kell írni. Csak az a játékos írható fel, aki a kezdés időpontjában ténylegesen jelen van.
A kezdési időpont egyben a pályára szólítás időpont ja is. Ha a pályák száma vagy állapota nem teszi lehetővé az összes egyes mérkőzés egyidejű megkezdését, akkor a mérkőzéseket az első játékos párral kezdve emelkedő számsorrendben kell pályára hívni, amint szabad pálya rendelkezésre áll. Ha több pálya használható egyidejűleg, akkor a pályaválasztó csapat kapitánya dönti el, melyik mérkőzés melyik pályán kerül lejátszásra.

c) Az eső miatt félbeszakadt találkozók folytatása az alábbiak szerint történik:
- ha kevesebb pálya áll rendelkezésre, mint ahány mérkőzés félbeszakadt, először a játékra alkalmassá vált pályán félbeszakadt mérkőzést kell befejezni, majd
- a megüresedett pályára az erősorrend szerint kell a folytatandó mérkőzéseket felküldeni.

d) Az utolsó egyes mérkőzés befejezését követő 10 (tíz) percen belül a kapitányok kötelesek a párosok nevét a Jelentőlapra felírni. A páros mérkőzésekre a név szerinti nevezésben megadottak közül a rendező által elfogadott páros erősorrendben kell a párokat megnevezni oly módon, hogy a páros tagjainak páros nevezési sorszámát összeadva emelkedő számsort kapjunk.
Azonos sorszámösszegű párok esetén azokat kell előbbre sorolni, ahol a legkisebb rangszámú játékos játszik.
Csak azt a játékost lehet párosra felírni, aki a Jelentőlap kitöltésekor ténylegesen jelen van. Nem játszhat párost az, aki az adott találkozón egyes mérkőzését feladta, vagy azon leléptették.
A pályára szólítás legkésőbbi időpontja a párosoknál a Jelentőlap kitöltését követő 10-ik perc.

e) A 4-nél kevesebb játékossal felálló csapatot úgy kell tekinteni, mintha meg sem jelent volna.

f) A szezon előtt kiírt versenyrendben történő találkozó elhalasztására -még közös megegyezés szerint sem- nincs lehetőség.

6. A találkozók eldöntése

a) A CSB találkozón az egyes mérkőzés győztese 2, a páros mérkőzés győztese 3 pontot kap (így egy találkozón összesen 21 pont kapható). A találkozót az a csapat nyeri, amelyik több pontot gyűjt.

b) A találkozók minden mérkőzését le kell játszani. Ha az eredmény már eldőlt, és a játékidő lejárt, vagy a tartósan rossz időjárás miatt a hátralévő mérkőzéseket az adott játéknapon már nem lehet befejezni, akkor az utazó csapat kérheti a befejezetlen mérkőzések törlését. A törölt mérkőzésnek nincs győztese. A játszma, illetve játékarány kiszámításánál azonban az összes lejátszott (befejezett) játszmát és játékot figyelembe kell venni.

7. A pótlási nap

a) Ha a találkozó még nem dőlt el, vagy ha eldőlt, de a 6/b. pont alapján nem nyilvánítható befejezettnek, és az adott játéknapon nem sikerül a befejezés, akkor a hátralevő félbeszakadt, vagy meg sem kezdett mérkőzéseket pótlási napon kell folytatni.

b) Ha a találkozó napját követő nap munkaszüneti nap, akkor ez lesz a pótlási nap, amennyiben
- azon a napon egyik csapatnak sincs kiírt CSB találkozója, vagy
- ha van találkozója, az ugyanabban a városban (helységben) van kiírva, mint a félbeszakadt találkozó.
Ilyenkor a többi érdekelt csapat értesítése után először a befejezetlen találkozót kell folytatni, majd az adott napra kiírt új találkozót (találkozókat) megkezdeni. A rendes, aznapra kiírt találkozó kezdetét szükség esetén úgy kell elhalasztani, hogy a befejezés és a kezdés között legalább 2 (kettő) óra pihenő idő álljon rendelkezésre.

c) Ha a 7/b pont alkalmazásával nem lehet a Pótlási napot kitűzni, akkor - a két érdekelt csapat kapitányának kell megegyeznie a pótlás időpontjában és erről haladéktalanul értesíteni a Szövetséget, vagy - közös megegyezés hiányában döntést kémi a Szövetségtől.

d) A pótlási napon csak az eredeti kezdés időpontjában a Jelentő lapon megnevezett összeállításban lehet játszani, kivéve, ha
- az egyes mérkőzések még nem kezdődtek el (tehát egyetlen mérkőzés első pontjáért sem adogattak még) akkor az egész összeállítást újra meglehet adni
- a páros mérkőzések nem kezdődtek el még (tehát egyetlen páros első pontjáért sem adogattak még) akkor a párosok összeállítását újra meglehet adni.

e) A pótlási napon meg nem jelenő és ki nem álló csapatot a tényleges mérkőzés állástól függetlenül vesztesnek kell nyilvánítani, de az összes addig befejezett mérkőzés, játszma, játék eredmények kiszámításánál figyelembe kell venni.

f) A pótlási nap a versenykiírásban a CSB számára meghirdetett időtartamon belül kerülhet kijelölésre az eredetileg kijelölt pályán. A folytatás helyét a két csapat közös megegyezéssel módosíthatja.

8. A helyezések eldöntése

A végső helyezéseket (a csoportokon belüli végső sorrendet) az összes találkozó befejezése után, az összes figyelembe veendő eredmény (lásd CSB Versenykiírás) alapján kell a Szövetségnek meghatározni, az alábbi módon:

a) A csapatok a győzelemért +2 (plusz kettő), a vereségért 0(nulla) pontot kapnak.

b) Előbbre kell sorolni azt a csapatot, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.

c) Ha a megszerzett pont 2 (két) csapatnál azonos, akkor az egymás elleni eredményt kell figyelembe venni. Ha kétfordulós CSB esetén a két csapat között az egymás elleni eredmény 1:1 (függetlenül a találkozó számszerű eredményétől), akkor a 8/d pont szerint kell a győztest meghatározni.

d) Ha a megszerzett pont 3 (három) vagy több csapatnál azonos, akkor az adott csoportban elért összes eredmény figyelembe vételével az a csapat sorolandó előbbre, amelyik
- több mérkőzést nyert, vagy
- kevesebb mérkőzést vesztett, vagy
- több játszmát nyert, vagy
- kevesebb játszmát vesztett, vagy
- több játékot nyert, vagy
- kevesebb játékot vesztett,
a fenti lehetőségek sorrendjében. Ha ily módon sem dönthető el az eredmény, akkor a sorsolással kell a Szövetségnek a sorrendet meghatározni.

9. A pályaválasztó

Pályaválasztó az a csapat, amelyik jogot szerez a találkozó helyének megválasztására. A pályaválasztót a Szövetség jelöli ki. Kétfordulós körmérkőzéses CSB esetén a második fordulóban az a csapat lesz a pályaválasztó, amelyik adott ellenfele ellen az első fordulóban ezt a jogot nem birtokolta.
A pályaválasztó az alábbi feltételek biztosításáért felel:

a) CSB találkozókon legalább 2 db azonos talajú hitelesített pálya álljon a találkozó kijelölt kezdési idejétől napnyugtáig rendelkezésre.

b) Minden pályának rendelkeznie kell egyesléccel (vagy állítható hálótartóval), középháló lekötéssel, a játékosok számára ülőhellyel.

c) A pályaválasztó csapat kapitánya felelős azért, hogy a kezdési időpontra a pálya játékra alkalmas legyen. A kezdés időpontja előtti eső, vagy egyéb, a Pályaválasztó befolyásától független technikai akadályesetén a vendégcsapatnak meg kell várnia a pálya rendbehozatalát, és a találkozót le kell játszani. Ilyen jellegű külső akadályozás esetén mindaddig várni kell, ameddig 6 (hat) használható pálya esetén 4 (négy) óra, ennél kevesebb pálya esetén 6 (hat) óra játékidő marad a hivatalos napnyugtáig. A kezdés időpontja utáni eső, vagy más akadályesetén a Pályaválasztó szintén felelős azért, hogy a találkozót le lehessen játszani. Ilyen akadályok esetén addig kell várni, míg 2 (kettő) óra marad napnyugtáig.

d) A versenykiírásban megjelölt számú és gyártmányú teniszlabda beszerzéséért. Egy adott találkozó minden mérkőzését azonos fajtájú labdával kell lejátszani.

e) A pályán (klubházban, nézőtéren) a rend betartásáért, a találkozó mérkőzéseinek zavartalanságáért.

10. A csapatkapitány

Minden csapatnak a nevezéskor meg kell jelölni egy kapitányt és helyettesét, aki a jelen szabályzatban leírt jogokat gyakorolja.
A kapitány jelenléte minden találkozó teljes időtartama alatt kötelező. A bejelentett személyek akadályoztatása esetén a találkozó előtt alkalmi kapitányt kell a csapatnak kinevezni.
A kapitányok jogai és kötelességei:

a) A találkozók résztvevőinek név szerinti összeállítása és a Jelentőlapon a kezdésre kitűzött időpontban való megadása.

b)  pályán való tartózkodás mérkőzés közben (a játékosok és kapitányok számára kijelölt ülőhelyen), és a térfélcserekor tanácsadás a játékosoknak. A kerítéssel határolt pályára csak térfélcserekor léphet be és ekkor hagyhatja el azt. (Labdamenetek közben nem járkálhat egyik pályáról a másikra.)

c) A fegyelmezési jogkör kivételével a versenybíró helyettes jogkörének gyakorlása az ellenféllel szemben.

d) A csapat képviselete a többi csapattall és a Szövetséggell szemben (pótlási nap kitűzése, óvás beadása, stb.).

e) A találkozó eredményének a Jelentőlapon történő hitelesítése.

11. A csapatok által elkövetett vétségek

a) Helytelen felállás. A csapatoknak úgynevezett zárt erősorrendben kell felállni. Ha valamelyik játékos (pár) a sorrendtől eltérő helyen játszik egyes (vagy páros) mérkőzést, akkor az egyes játékosok esetén azt az egyes mérkőzést és az utána következő összes egyes mérkőzést, párosok esetén azt a párost és az utána következő összes párost a vétlen csapat javára kell győzelemként megítélni.

b) Jogosulatlan indulás. Ha valamelyik csapat olyan játékost szerepeltet, aki nem jogosult indulni, akkor az egyes játékosok esetén azt az egyes mérkőzést és az utána következő összes egyes mérkőzést, párosok esetén az érintett párost és az utána következő összes párost a vétlen csapat javára kell győzelemként megítélni. Ezeket a mérkőzéseket 2:0 játszma és 12:0 játékaránnyal kell a győztes javára elkönyvelni.

c) Helytelen pályáralépés. Ha valamelyik játékos nem a jelentőlapra felírt ellenfelével játszotta le a mérkőzést, és ez a mérkőzés végén derül ki, akkor a Versenyszabályzatban megadott pihenő után a megfelelő ellenféllel újra játszaniuk kell. Ha ez a mérkőzés közben derül ki, akkor a mérkőzést (mérkőzéseket) azonnal félbe kell szakítani, és a Versenyszabályzatban leírt pihenő után a megfelelő ellenféllel a mérkőzést le kell játszani.

Ha egy csapat a bajnokság során visszalép a küzdelemtől vagy feljut az MTSZ rendezése alá tartozó magasabb osztályba akkor elveszíti jogát a Csapatbajnokság adott osztályában a következő csapatbajnoki idényben való indulásra. A visszalépő, továbblépő csapat a következő idényben csak a bajnokság legalsó osztályába kérheti felvételét.

12. Óvás

Óvást csak a jelen szabályzat vagy vonatkozó versenykiírás megsértése esetén lehet kezdeményezni. Az óvást mindig a Szövetséghez kell benyújtani.

a) Óvást a csapatkapitány vagy a szakosztály vezetője nyújthat be írásban a találkozón történtekkel kapcsolatban az adott találkozót követő 48 órán belül, egyéb ügyekben a sérelmezett esetet követő 8 napon belül a Szövetség felé. A kitűzött mérkőzésen előforduló és a mérkőzésjelentő lapra felvezetett problémákat, a benyújtott észrevételeket és óvásokat a Szövetség Elnöksége bírálja el annak beérkezését követő 48 órán belül.

b) Az Elnökség határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.

c) Amennyiben valamelyik csapat vétséget követ el a találkozón, de azt nem óvja meg az ellenfél, vagy határidőn túl nyújtja be az óvását, abban az esetben a pályán elért eredmény számít hivatalosnak. A vétséget elkövető játékos, vagy játékosok ellenben nem kapják meg a győzelemért járó ranglista pontokat.

13. Pontozás

I. Osztály Egyéni(Tavasz) Egyéni (Ősz)

Páros (Tavasz) 

Páros (Ősz)  

1. pálya
20 40/32

 20

 40/32

2. pálya
16 32/24

 16

 32/24

3. pálya
12 24/16

 12

 24/16

4. pálya
8  16/12

 8

 16/12

5. pálya
6  12/8

 6

 12/8

6. pálya
4  8/4

 4

8/4 

     
II. Osztály Egyéni(Tavasz) Egyéni (Ősz)

 Páros (Tavasz)

 Páros (Ősz)

1. pálya
14 28/22

 14

28/22 

2. pálya
11 22/17

 11

 22/17

3. pálya
8 17/11

 8

 17/11

4. pálya 6 11/8

 6

 11/8

5. pálya
4 8/6

 4

 8/6

6. pálya
3 6/4

 3

 6/4

14. Ranglista

A Hajdú-Bihar megyei Amatőr Egyéni és Páros Ranglista szolgála a csapatokon belüli erősorrend kialakításához. 

a) Az Amatőr Ranglistán csak azok a játékosok vehetnek részt, akik megfelelnek a Megyei Csapatbajnokság indulási feltételeinek. (lásd 2/c. pont)

b) Az Amatőr Ranglista pontrendszer alapú, amelyre a következő versenyeken, bajnokságokon való részvétellel és eredményes szerepléssel lehet pontokat szerezni:

- Megyei Csapatbajnokság

- 2014-től a a résztvevők létszámától és ranglistán elfoglalt helyétől függően 3 kategóriájú verseny megrendezése lehetséges:

A kategória: minimum 21 (11páros) induló, a legjobb négy induló ranglistájának összege 25.
B kategória: minimum 11 (8 páros) induló, a legjobb négy induló ranglistájának összege 50.
C kategória: minimum   8 (4páros) induló, ranglista megkötés nélkül.
 
Szerezhető pontok: A - 40-26-16-9-4-1
                               B -  28-18-12-6-3-1
                               C -    8-4-2-1

 

 

Névnap

Ma: 2017-09-26 : Eufrozina, Kende |
Holnap: 2017-09-27 : Jusztina |
Holnap után: 2017-09-28 : Adalbert